onasSme konzultačná a inžinieringová spoločnosť poskytujúca profesionálne riešenia pre popredných výrobcov pôsobiacich v oblasti automobilového priemyslu.

Zabezpečujeme programovanie priemyselných robotov a PLC , tvorbu 3D simulácií a off-line programovanie.

Naši technici majú rozsiahle skúsenosti s týmito aplikáciami: bodové zváranie, lakovanie a nanášanie adhezív.

Naše služby vylepšujú kvalitu produktu, výrobný proces, redukujú čas cyklu a náklady.

Vždy robíme len to najlepšie pre dosiahnutie maximálnych výsledkov!