vyrobneinzinierstvo– Zoptimalizujeme efektivitu technologického procesu
– Vylepsšíme finálnu kvalitu produktu
– Bodové zváranie
– Lakovací proces
– Nanášanie adheziv
– Manipulácia